Organizacje zrzeszające osoby niepałnosprawne.

Obecnie w każdym większym mieście działa stowarzyszenie lub klub zrzeszający osoby niepełnosprawne. Przeciwdziała to wykluczeniu społecznemu i pozwala integrować się inwalidom z osobami w pełni zdrowymi. Takie organizację są jedyną szansą dla wielu osób na wyjście z domu i spędzenie czasu inaczej niż przed komputerem i telewizorem. Przykładem takiego zrzeszenia w moim mieście jest Stowarzyszenie Osób niepełnosprawnych i Przyjaciół “Nadzieja” http://sonip.pl/. Spotykają się oni w Domu Kultury na różnych imprezach i zabawach. Ich samopoczucie poprawia także fakt, że mają coś swojego i że nikt im tego nie zabierze.